วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 จ่าสิบตรีพรณรงค์ สิทธิ์ขวา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองแซง มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นำโดยนางปวีณา ผันกลาง (ครูผู้ช่วย) นางสาวจีระนันท์ พันธุ์ไชย (บรรณารักษ์) และนางสาวเพชรรัตน์ ปานเกิด (ครู กศน.ตำบลหนองกบ)...ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ 1. Mobile cafe. เปิดท้ายอ่านได้ 2. นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ซึ่งมีกิจกรรม บิงโกเกมส์ "คำราชาศัพท์" ระบายสีสร้างจิตนาการ พร้อมหมุนเวียนหนังสือในมุม ส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดอำเภอหนองแซง ณ. ตลาดข้างทางรถไฟหนองแซง ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี