วันที่  8  ธันวาคม 2563 จ่าสิบตรีพรณรงค์  สิทธิ์ขวา  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองแซง 

พร้อมด้วย นางปวีณา  ผันกลาง (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายวสันต์  รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

และในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.วสันต์  รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 

ได้มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีต้อนรับ จ่าสิบตรีพรณรงค์  สิทธิ์ขวา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองแซง