รมช.กนกวรรณ ลุย กศน.สมุทรปราการ ชมทำงานดี เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตอบโจทย์นโยบาย WOW ระดับพรีเมียม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
“ขอแสดงความชื่นชมแนวทางการรับสมัครนักศึกษาในหลากหลายวิธี ถือเป็นการทำงานเชิงรุกสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ "SP ONIE: Online Learning program เพื่อเป็นคลังความรู้และเติมเต็มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งกันและกันของครู กศน. นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) ตามนโยบาย กศน.WOW ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาของ กศน.มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งการศึกษาพื้นฐาน หลักสูตรอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/5/2563

ที่มา...https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2430783790357470&id=129624343806771