กศน.ตำบลทุ่งมนรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ พื้นที่ ตำบลทุ่งมน