วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กศน.อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี รับการตรวจสอบภายใน จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ กศน.อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี