กศน.ตำบลไก่เส่า จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณ นายกสมาน ตุรงค์เรือง และเจ้าหน้าที่ อบต.ไก่เส่า ผู้นำชุมชน อสม. พี่สุภาภรณ์ คีรีเวช เครื่องฉายชัดมาก และทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานค่ะ