ครู กศน.ตำบลม่วงหวาน ร่วมกับ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ตำบลม่วงหวาน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ (1) การอ่านหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนบนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (2) การชมภาพยนตร์บนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (3) การแนะนำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (4) การพับกระดาษเป็นที่คั่นหนังสือ