วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผอ.กศน.อำเภอเสาไห้ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอหนองแซง ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี