วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ครู กศน.ตำบล โคกสะอาด จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ รพ.สต.โคกสะอาด อำเภอโคกสะอาด จังหวัดสระบุรี