วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผอ.กศน.อำเภอเสาไห้ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอหนองแซง นิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน จัดโดย กศน.ตำบลเขาดิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาดิน อำเภอกนองแซง จังหวัดสระบุรี