กศน.ตำบลโคกสะอาด จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ถังหมักรักษ์โลก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี