กศน.ตำบลหนองหัวโพ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ถังหมักรักษ์โลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ 6 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี