กศน.อำเภอหนองแซง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายจำลอง รัชวัตร

อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ
เบอร์โทร. : 0818566018ชื่อ - สกุล : นายสำรวย รื่นกลิ่น

อาชีพปัจจุบัน : เกษตร
เบอร์โทร. : 0988334220ชื่อ - สกุล : นางสาวปุณยภา เบญจาทิกุล

อาชีพปัจจุบัน : เกษตรกร
เบอร์โทร. : 0648084754ชื่อ - สกุล : นายมาลี คัมภีรพงษ์

อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ
เบอร์โทร. : 0895385067ชื่อ - สกุล : นายบุญมี ควรชม

อาชีพปัจจุบัน : เกษตรกรรม
เบอร์โทร. : 093 6561973ชื่อ - สกุล : สัสดีอำเภอหนองแซง

อาชีพปัจจุบัน : ข้าราชการ
เบอร์โทร. : 0972418357ชื่อ - สกุล : นายธนกฤต แย้มประโคน

อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ
เบอร์โทร. : 081 9456210ชื่อ - สกุล : นายชำนาญ ประดับเพชร

อาชีพปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข(กรรมการ)
เบอร์โทร. : 089-916-0260