กศน.อำเภอหนองแซง
ทำเนียบวิทยากรอาชีพ

การทำผ้าด้นมือ
ชื่อ -สกุล : นางพยี ระย้าย้อย
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การทำเบเกอรี่
ชื่อ -สกุล : นางนงนุช พงษ์ประจักษ์
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การถักโครเชต์
ชื่อ -สกุล : นางสาวปราณี กลมประสิทธิ์
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
อาหารว่างและเบอเกอรี่
ชื่อ -สกุล : นางกรรณิการ์ พรหมประโคน
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
ดอกไม้ผ้าใยบัว
ชื่อ -สกุล : นางผะอบ กุมภีพงษ์
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การตัดเย็บผ้าถุงสำเร็จรูป
ชื่อ -สกุล : นางสมศรี ดารารุ้ง
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ชื่อ -สกุล : นายชิษณุ สังขานี
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
รวมเล่มหลักสูตร กศน.อำเภอหนองแซง
ชื่อ -สกุล : รวมเล่มหลักสูตร กศน.อำเภอหนองแซง
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การทำพวงมาลัยจากสบู่
ชื่อ -สกุล : นางกรรณิการ์ พรหมประโคน
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก
การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย
ชื่อ -สกุล : นางพยี ระย้าย้อย
กลุ่มอาชีพ : : กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลิงค์ไฟล์หลักสูตร : คลิก
ลิงค์ไฟล์ประวัติ : คลิก